Sisu-nyheter på svenska vecka 14: Regeringsförslag oroar delegationen

Ämnen den här veckan:
Regeringsförslag oroar delegationen. Peura forsätter som delegationsordförande. SKL startar minoritetsinfo. Friskoleprojektet går framåt i Södertälje. Åldringshemmet får vänta. Finlandssvenskarnas historia i nya pärmar.

Regeringsförslag oroar delegationen

Regeringsutredarens förslag om att skrota planerna att utvidga det finska förvaltningsområdet i norra Sverige bekymrar sverigefinländarnas delegation. Utredaren Bertil Bengtsson har föreslagit att kommunerna och myndigheterna ska erbjuda service på minoritetsspråken endast om någon om tjänstemännen talar språket. Statens begränsade medel ska i stället för utvidgningen till Mälardalen användas till satsningar på förskole- och grundskoleundervisning i minoritetsspråken, föreslår Bertil Bengtsson. Även om delegationen stöder målet med förslaget, lämnar utredarens förslag sverigefinnarna i händerna på kommunerna och myndigheterna och deras välvilja, säger delegationens ordförande Markku Peura.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Peura forsätter som delegationsordförande

Sverigefinländarnas delegation valde på årets session nytt presidium. Markku Peura fortsätter som ordförande, Helena Kivisaari blev ny vice ordförande. De andra ledamöterna i presidiet är Leena Huss, Toni Kelhä och Hanny Kannussaari.
(SR Sisuradio/Taneli Männikkö)

--

SKL startar minoritetsinfo

Sveriges kommuner och landsting SKL ska öka kommunernas kunskap om de nationella minoriteterna genom en utbildningssatsning. Målet är att ge kommunerna nödvändiga redskap för att genomföra minoritetspolitiken i praktiken t.ex. kring modersmålsundervisningen och äldrevården. Intresset har dock varit svalt till en början: i det första utbildningstillfället deltog bara representanter för 15 av Sveriges 290 kommuner. Eva Bjurholm, ansvarig för konferensen är dock inte besviken på deltagarantalet. Flera utbildningstillfällen kommer att anordnas under året. Hon är dock förvånad över att Sveriges kommuner och landsting först nu, åtta år efter att minoritetslagen trätt i kraft, tagit tag i frågan.
(SR Sisuradio/ Tiina Laitila Kälvemark)

--

Friskoleprojektet går framåt i Södertälje

Det finska friskoleprojektet i Södertälje letar nu efter lämpliga lokaler för skolan. Skolan har fått tillstånd för skolan och har startat marknadsföringen med informationstillfällen. Minna Väänänen, direktör för Södertälje sverigefinska förskola är övertygad om att elevunderlaget för skolan finns på förskolan.
(SR Sisuradio/Virpi Inkeri)

--

Åldringshemmet får vänta

Planerna kring ett finskspråkigt åldringshem i Södertälje har fastnat. Kommunen beslöt att grunda vårdplatserna för flera år sedan, men ännu har man inte funnit lokaler för vårdhemmet. Nu lovar Kerstin Pettersson, ordförande för äldrevårdsnämnden, ta tag i frågan, så att inte den glöms bort.
(SR Sisuradio/Leena Häyrynen)

--

Finlandssvenskarnas historia i nya pärmar

Finlands svenska historia samlas nu i en ny historik. Den första delen av fyra i serien Sveriges Österland publicerades i måndags i Helsingfors. Finlands svenska historia fram till Gustav Vasa har skrivits av filosofie doktor Kari Tarkiainen, som även dokumenterat sverigefinnarnas historia. De andra delarna ges ut fram till 2010 och skrivs av professorerna Nils Erik Villstrand, Max Engman och Henrik Meinander.
(SR Sisuradio/Katri Nisula)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.