Många gjorde högskoleprovet

De senaste årens manfall i skolbänkarna på provdagen verkar ha avstannat.

Drygt 43 000 svenskar ägnade lördagen åt högskoleprovet. I år var det bara drygt en procent färre som gjorde provet än förra året. Tidigare år har antalet provdeltagare minskat med runt 10 procent om året.