Kalmar

KLS under rödvit flagg

I fredags hölls den sista medlemsstämman i slakteriet KLS. Och det blev alltså hundra stämmor som medlemmarna fick vara med om.

Nu efter medlemsmötet är KLS helt danskägt och VD:n Jan Erik Johansson säger att det var en epok som gick i graven men att man nu blickar framåt tillsammans med de nya ägarna Danish Crown.

Han ser inte heller något hot mot den svenska verksamheten trots att det talas om nedläggningar av slakterier, då det i dag är en minskning på slaktsvin in till de olika anläggningarna till följd av att många uppfördare slås ut på grund av högre kostnader och minskad lönsamhet.