Värnamo

Allt eller inget i tinget?

Kampen hårdnar om Värnamo Tingshus. Sedan tingsrätten flyttade till Jönköping har byggnaden stått tom men frågan är nu het om vad det gamla tingshuset ska användas till i framtiden.

Kulturchefen i Värnamo Monica Lembke till exempel vill att det fylls med kulturaktiviteter.

- Kulturnämnden tycker naturligtvis att en bra alternativ vore kulturevenemang. I dagsläget har ju Historiska sällskapet gamla Värnamo sina arkiv i arkivutrymmena så det skulle kunna bli ett kulturhistoriskt centrum, säger hon.

Förslagen är många om vad Värnamo tingshus ska användas till i framtiden. Bland annat har föreslagits restaurang, kommunledningskontor, stadsmuseum, musik- och konserthus, kulturhus eller familjecentral.

När tingsrätten flyttade till Jönköping för 2 år sen blev huset tomt och kommunen köpte det för fyra miljoner. Nu utreds framtiden.

Huset är vackert konstaterar kulturchef Monica Lembke.

- Det är karakteristiskt, det är fint i miljön, ligger mitt emot kyrkan, vid ett stort torg och med stadshuset intill.

- Varför är så många engagerade i just det gamla tingshuset?

- Den har ett symbolvärde och ett identitetskapande värde i kommunen, känt av många, säger Monica Lembke.

Reporter Karin Malmsten
 karin.malmsten@sr.se