arboga

Kritik för dåligt underhåll av gator

Arboga kommun får svidande kritik i en extern revisionsrapport för att det saknas en långsiktig planering när det gäller underhåll av kommunens gator och vägar.

Även bland arbogaborna finns ett visst missnöje med hur underhållet sköts.

– Det ser inte bra ut. Storgatan ser ut som en berg- och dalbana och det är inte roligt. Asfalten är full av gropar till höger och vänster. Underhållet är lite för eftersatt, säger Nano Kuchska.

Kommunstyrelsen i Arboga får alltså kritik när det gäller planeringen av det långsiktiga underhållet på kommunens gator och vägar.

Enligt rapporten som kommunens revisorer låtit ett externt företag göra så riskerar kommunen att dra på sig en underhållsskuld om ingenting görs.

Från ledningens sida förklaras bristen med att man haft besparingskrav på en miljon kronor om året de senaste åren.

Andra områden har prioriterats högre vilket gjort att underhållet på gatorna blivit därefter.

Fenomenet med dåligt underhållna gator är inget nytt enligt tekniska nämndens ordförande Catrin Strömvall (s). Den diskussionen har pågått i åratal, säger hon.

Hon menar att kritiken snarare kan göra att frågan lyfts med större tyngd inom kommunfullmäktige.

– Det är ett stöd för verksamheten och för de äskanden om pengar vi kommer med i nämnden. Rapporten är ju ett sätt att lyfta fram något som vi har påtalat, säger Catrin Strömvall.