Tidan

Allmänläkare är inte allvetare

Det finns inte mycket forskning kring allmänläkarens roll, trots att det är en stor grupp läkare. Men nu har Björn Landström , som själv är allmänläkare i Tidan, forskat om hur hans kollegor jobbar. Slutsatsen är att det är viktigt att inte överskatta sin kunskap.

- Om man tror att man vet allting blir man farlig. Det är bättre att remittera patienten vidare till en expert, konstaterar Björn Landström efter att ha studerat hur allmänläkaren arbetar.

Arbetet som allmänläkare skiljer sig en hel del från sjukhusläkararbetet. Mycket av den kunskap som krävs får allmänläkaren i kontakten med patienterna.

- Det viktigaste är att man lyssnar på patienten och förstår vad de har för bekymmer.

Att allmänläkaren är medicinskt kompetent förutsätter patienten, men uppfattningen att man som allmänläkare hela tiden lär sig ny saker stämmer inte lika bra.

- Man tror att man lär sig mer och mer hela tiden. Visst kan man lära sig nytt men då får man i så fall glömma det gamla och man behöver därför inte kunna allting som man annars lätt kan tro, säger Björn Landström.