Varberg

Hallands yrkesfiskare vill ha havdagar

Hallands yrkesfiskare kräver nu förhandlingar med Fiskeriverket redan i veckan som kommer för att årets torskkvoter i Kattegatt inte ska ta slut i förtid.

– Nu krävs omedelbara förhandlingar om hur vi skall hantera torskfrågan resten av året, säger Viking Bengtsson, Hallandsfiskarnas ordförande.

Häromdagen vädjade yrkesfiskarna om att fiskeriverket ska stoppa torskfisket i Kattegatt redan ”i morgon” .

Detta trots - eller just därför - att det just nu finns så mycket torsk i Kattegatt.

– Häromdagen fick en båt i ett enda drag på en timme upp hela sex ton utanför Stora middelgrund, säger Viking Bengtsson.

Samtidigt har de restriktioner som gällde under torskens lekperiod under första kvartalet just slutat gälla.

Och när några fångar mera torsk än fiskarnas frivilliga ransoneringssystem tillåter kan kvoterna fort ta slut.

Men efter kontakter mellan yrkesfiskarnas riksordförande Henrik Svenberg och Hallandsordföranden Viking Bengtsson under lördagen uppger Viking Bengtsson att yrkesfiskarna nu snarare är inne på att förhandla med Fiskeriverket de närmaste dagarna.

Siktet är inställt på att komma i gång med havdagar, dagar då man får fiska obegränsat, eller höja den totala kvoten tillfälligt. Utrymmet finns eftersom torsken i år har skyddats under lekperioden, menar Viking Bengtsson.