Borås

Allt vanligare med felmedicinering

Det blir allt vanligare att boende på exempelvis särskilt boende får felmängd medicin. I Borås gavs fel dos medicin 2500 gånger under 2007. Det är en ökning med nästan tio procent jämfört med 2006, trots att målet är att felmedicineringarna ska minska.