OSBY

Demensvård i hemmet ska bli bättre

Osby kommun utbildar nu hemtjänstpersonal och sjuksköterskor för att de ska bli bättre på att sköta om dementa i hemmet. Kommunens mål är att de dementa ska bo hemma så länge som möjligt. Men samtidigt kan det vara svårt att skapa en säker miljö hemma.

Demensförbundet är däremot kritiskt till att allt färre dementa bor på särskilda boenden. Förbundet hänvisar till statistik som visar att antalet dementa som förirrar sig och får köldskador har ökat kraftigt de senaste åren.

Men Mensur Numanspahic, verksamhetschef för äldreomsorgen i Osby säger att det är viktigt att låta den demente få bestämma själv.