SKÅNE

Fler dementa förirrar bort sig

Allt färre dementa bor på särskilda boenden, vilket oroar Demensförbundet. I Osby utbildar man nu sjuksköterskor för att de ska bli bättre på att vårda i hemmet. Men det ställer också krav på de anhöriga som vårdar i hemmet.

– Det är jobbigt, men så länge man orkar ska man ha dem hemma, säger Kurt Melin, som sköter om sin hustru Inger hemma.

Demensförbundet är kritiskt till att allt färre dementa bor på särskilda boenden, eftersom tryggheten kan försämras. Färska siffror från Räddningsverket visar att antalet dementa som förirrar sig och får köldskador och i värsta fall fryser ihjäl har ökat kraftigt mellan 1999 och 2005.

I Osby kommun tycker man det är viktigt att låta den demente få bestämma själv och många dementa vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Därför ska man nu vidareutbilda sjuksköterskor.

– Man ska bo hemma så länge man klarar av det. Men inte sen, för det kan vara farligt. Man kan till exempel glömma ett ljus, säger Hilma Hansson, som är dement.