Tuff arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljöarbetet för chefer inom äldre- och handikappomsorgen måste förbättras. Det kräver Arbetsmiljöverket efter att ha gjort inspektioner i tio kommuner, bland dem Sala, Arboga och Kungsör.

– Många tycker att de bara får ”släcka bränder” huvudsakligen och de känner inte alltid att de gör ett bra jobb och då handlar de om att man blir frustrerad och pressad och det innebär en risk på sikt att de drabbas av stressrelaterad ohälsa, säger Anita Lyxell arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverkets Örebrodistrikt.

Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner i tio kommuner och i de flesta fall ställt krav på att arbetsmiljöarbetet för chefer inom äldre- och handikappomsorgen måste bli bättre.

Anita Lyxell säger att det inte bara är cheferna som drabbas om deras arbetsmiljö är dålig, utan även i slutänden personalen de styr över.

Arbetsmiljöverket har nu krävt att få in svar från kommunerna, och kommer så småningom att göra uppföljningar för att se om situationen förbättrats.

Sala, Arboga och Kungsör är tre av kommunerna som måste se över hur man kan ge cheferna mer stöd och förbättra rutinerna när det gäller att undersöka chefernas arbetsförhållanden.

I Fagersta – där en inspektion också gjordes – såg det bättre ut, där ställde inte Arbetsmiljöverket några krav på förbättringar.