Salt och socker kan minska vägdamm

Under två månader ska VTI i Linköping pröva olika medel som binder vägdamm på riksväg 34 utanför Linköping.

Syftet med projektet är att prova ut vilket dammbindningsmedel som är bäst ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt.

Att binda damm är ett sätt att få ner partikelhalterna i luften. De medel som används är bland annat magnesium-klorid som är en saltlösning, kalciumklorid samt en sockerlösning.

Först under 2009 kan resultatet av studien komma att användas i praktiken.