Stockholm

M och S ofta överens i stora frågor

I flera stora frågor som gäller Stockholms framtid så finns en relativt stor samsyn mellan moderater och socialdemokrater. Ändå har partierna svårt att gemensamt stå bakom de avgörande besluten när det gäller bostäder eller vägar och spår.