Bättre information om sjukskrivningar

Landstinget Västmanland kommer att inrätta vad man kallar en sjukskrivningskommitté. Kommittén ska utbilda läkare, informera om reglerna kring sjukskrivningar och arbeta med attityder till sjukskrivningar.

Landstingsstyrelsens ordförande Magnus Edlund säger till P4 Västmanland att det inte handlar om att det ska bli svårare att få sjukskrivningar beviljade, utan om att hjälpa läkare i sin bedömning och om att göra processen mer rättssäker.