Vålberg

Ägare lovar miljösanera

Företaget Packet Friends Trading har nu presenterat en tidsplan för miljösanering av anläggningen vid gamla Rayon-fabriken i Älvenäs.

Länsstyrelsen ska gå igenom tidsplanen och är den tillfyllest kommer anmälan till miljödomstolen om ytterligare vitesföreläggande att dras tillbaka. Det säger Göran Pettersson vid länsstyrelsen, som nu känner ett visst hopp om att miljöproblemen nu kan klaras upp. Företaget har tidigare betalat en miljon kronor i böter för att inte ha åtgärdat problemen, och hotas om ytterligare böter på över tre miljoner kronor. Men länsstyrelsen har meddelat miljödomstolen att tills vidare vila med dessa ärenden.