Ännu saknas kontroll av kommunalrådspensioner

Inkomstsamordningen av kommunalrådspensioner i Göteborg har ännu inte skärpts, trots att alla partier i kommunstyrelsen är kritiska till att tidigare heltidspolitiker kan undanhålla inkomster i egna bolag.

Västekot berättade förra året om kommunalråden Lars-Åke Skager (m) Margita Björklund (fp) som i flera år haft inkomster i bolag utan att pensionen från kommunen minskat.

Samtliga gruppledare för kommunstyrelsens partier sa då att det inte är rätt att kvittera ut pension och samtidigt gömma inkomster i bolag - kommunalrådspensionen ska vara en inkomstgaranti bara tills politikerna får andra jobb.

Folkpartisten Mikael Janson har drivit frågan och vill att kommunen inför regler som i riksdagen för att täppa till kryphålen.

I december beslutade kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsdelegation att i nya avtal med kommunens chefer signalera en skärpt kontroll av bolagsinkomster.

Men socialdemokraterna fortsätter att betona juridiska svårigheter.

I fullmäktige i torsdags sa Endrick Schubert som ansvarar för personalfrågor i kommunstyrelsen att riksdagen trots nya regler för två år sedan inte prövat ett enda fall och att jurister som tillfrågats inte kan svara på hur stora ”undanhållna” bolagsinkomster som kan tillåtas.

Nya regler som inte får någon effekt vill socialdemokraterna inte ha, säger de.

I torsdags skulle frågan avgöras i kommunens arvodesberedning men beslutet sköts upp. Klart är ändå att det finns en majoritet för att driva igenom nya regler - även om kryphålen är svåra att täppa till.