Svårt att lämna villan för lägenhet

Äldre som bor kvar i sina villor i stället för att flytta till lägenhet är en propp i bostadsmarknaden. Många i den stora gruppen av 40-talister bor kvar i sina villor men är ofta ute efter ett annat typ av boende. Eva Sandstedt är professor i sociologi vid Uppsala universitet och har forskat om äldres boende:

- Ett problem är faktiskt att många äldre inte flyttar ifrån utan bor kvar i sina villor. Det är ett problem på bostadsmarknaden kan man säga, för det mest rationella vore naturligtvis att när man är bara två i en villa så skulle man flytta till en lägenhet, och överlämna villan till en barnfamilj.

Just äldres boende i framtiden var ett av alla de ämnen som behandlades på Bostadsmötet som arrangerades av Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet och hölls i Gävle under veckan.

Och en av de stora utmaningarna för bostadsmarknaden handlar om den stora grupp av 40-talister som nu bor i villor, men som kanske är ute efter ett annat typ av boende.

Och Eva Sandstedt menar att äldre som kanske vill flytta ändå inte gör det av ekonomiska skäl.

- Det lönar sig inte för många att flytta ifrån villan till en lägenhet i stan. Man tjänar inga pengar på det utan tvärtom kan det blir så att man få högre boendekostnader, säger Eva Sandstedt, professor i sociologi

Erik Möller
erik.moller@sr.se

Staffan Mälstam
staffan.malstam@sr.se