SVERIGE

Bilköpare luras av försäljare

Nya bilar drar mycket mer bränsle än vad bilförsäljarna redovisar.

Beräkningarna är gjorda i laboratorier och enligt en EU-standard som inte överensstämmer med svenska förhållanden.

Claes Ohlsén på Frösön köpte en ny etanoldriven Ford Focus för att han ville minska bränsleförbrukningen och utsläppen.

Men bilen drar i genomsnitt tre deciliter över den angivna milförbrukningen.

Johan Adamsson, jurist på Konsumentverket bekräftar att testerna inte görs på vägar utan i laboratorier. Testerna jämför olika bilmodeller med varandra och bilförsäljarna är skyldiga att redovisa testresultaten. 

Försäljaren ska också berätta om annan relevant information han känner till men bestämmelserna om det är oklara.

Johan Adamsson kan förstå att bilköpare anser marknadsföringen vilseledande.