Inget länskonstmuseum i Tuolluvaara

Det blir inget länskonstmuseum i Tuolluvaara, en halvmil utanför Kiruna, som föreslogs i en utredning som landstinget och Kiruna kommun beställt.

Det är däremot fortfarande aktuellt att inrätta ett länskonstmuseum i Kiruna. Men osäkerheten om var i stan muséet kan placeras och när det ska vara färdigt är stor. Därför har en ny arbetsgrupp inom projektet tillsatts för att få igång konstverksamhet.

Landstingets kulturchef Majlis Granström säger att det viktiga är att få igång verksamheten - byggnaden har underordnad betydelse.