Läkarbrist en fråga om fördelning

Det finns ingen läkarbrist, hävdar nu flera läkare. Bengt Karlsson, läkare i Karlskoga, säger att det däremot finns en obalans av fördelningen av läkare mellan sjukhusen och vårdcentralerna.

Bengt Karlsson efterlyser bättre styrning: - Att hänvisa till läkarbrist är ett sätt för landstingsledningen att urskulda sig för att de ingeting gör. Vi behöver ändra på strukturen och stärka bassjukvården på vårdcentralerna, säger Bengt Karlsson. Pirmärvårdschefen Hans Maltén håller med om att fördelningen av läkare bör ses över.