MUNKEDAL

Överskott i Munkedals kassa

Munkedals kommun redovisar ett överskott för åttonde året i rad.

I budgeten räknade kommunen med ett nollresultat, men det blev ett plus på 10,8 miljoner kronor. Ökade skatteintäkter och en reavinst vid försäljning av fastigheter är förklaringen.

Nämnderna hade plusresultat med undantag av omsorgsnämnden som överskred sin budget med drygt fyra miljoner kronor.