Patrik funderar

Patrik är Bengt Strömbros side-kick.

Patrik 2009 med bla mjuka frågor och 22 frågor med Stefan Norell.

2008

************************************************

2006

************************************************

2005

************************************************