pandemin

20 fall av den indiska virusvarianten i Sverige

2:03 min
  • 20 fall av den nya covidvarianten med ursprung i Indien har fram till och med början av maj konstaterats i Sverige, uppger Folkhälsomyndigheten för Ekot.
  • Majoriteten har resekoppling och samtliga till Indien. 
  • ”Jag tycker att det är ganska tydligt att den är värre än den brittiska varianten”, säger Joakim Dillner vid Karolinska institutet. 

Den variant av coronaviruset som upptäcktes i Indien i oktober förra året har på kort tid blivit den dominerande varianten i Indien och också kopplats till den senaste tidens kraftiga smittökning i landet. Samtidigt har varianten under de senaste veckorna skapat oro i Storbritannien, där antalet bekräftade fall på knappt två veckor gått från 500 till över 2 000.

Frågetecknen kring den indiska varianten är fortfarande många, men experter i Storbritannien misstänker att den är mer smittsam än den variant av coronaviruset  som upptäcktes i Storbritannien i september förra året och som numer är den dominerande varianten i bland annat Sverige.

Joakim Dillner är professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, och han är orolig över den indiska variantens spridning.

– Jag tycker att det är ganska tydligt att den är värre än den brittiska varianten så att den med största sannolikhet kommer ta över om det inte händer någonting väsentligt angående bättre smittskydd eller bättre immunitetsläge, säger han.

Världshälsoorganisationen, WHO, har klassat den indiska varianten som bekymmersam på grund av att den tycks vara mer smittsam, samtidigt verkar de vaccin som tagits fram mot covid-19 fortfarande vara effektiva. 

De 20 fall som konstaterats i Sverige har upptäckts i olika regioner och är rapporterade från vecka 12 fram till och med vecka 17. Majoriteten har en resekopplingen till Indien men i fem fall, som fortfarande utreds, ser Folkhälsomyndigheten inte någon direkt koppling till resa.

– Vi har inga tecken på att det skulle ha skett någon omfattande smittspridning från de här fallen, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten.

I nuläget menar Karin Tegmark Wisell att de inte ser någon tendens till någon särskild ökning av förekomsten av den indiska varianten i Sverige, däremot tror hon att antalet fall förmodligen kommer öka med tiden eftersom den indiska virusvarianten nu sprids globalt. Att införa striktare restriktioner anser hon dock inte är aktuellt.

– Vi bedömer just nu att de åtgärder vi har på plats motverkar smittspridning av också den här varianten. Men vi får följa och se om förekomsten av den här varianten till exempel skulle föranleda att vi måste hålla kvar vid vissa åtgärder längre än vad vi nu ser, säger hon.