Giftigt vatten i många brunnar

Uppdaterad 08:13
Nästan var femte egen brunn i Sverige överskrider riktvärdet för uran. Många har också för höga halter av radon och arsenik, det skriver tidningen Ny Teknik och hänvisar till en undersökning från Sveriges geologiska undersökningar (SGU).

– Det mest förvånande var de höga bor-halterna på olika platser i landet, säger Bo Thunholm hydrogeolog på SGU.

Mer än 750 brunnar över hela landet har undersökts och i vissa fall borde vattnet inte drickas. På Gotland har de flesta undersökta brunnar för höga halter av bor.

Nästan var tionde bergborrad brunn har också för höga halter av radon och det är farligt menar Bo Thunholm.

– Ja, för radon finns det ju ett riktvärde för de som har enskilda brunnar å 1 000 bequerel per liter och det är en hälsogräns.

1,2 miljoner svenskar får sitt vatten från egna brunnar och lika många dricker brunnsvatten i sommarstugan. Sedan tidigare är det känt att egenborrade brunnar kan innehålla höga halter av arsenik, till exempel i Västerbotten.

– Det är så att har man bergborrad brunn är det i allmänhet stor risk att man har någon form av problem med sin vattenkvalitet, säger Bo Thunholm.

Men det går att göra något åt.

– Man ska förstås analysera sitt vatten så att man får vetskap om kvalitén på sitt vatten. Näst steg om man har höga halter av olika ämnen som kan vara besvärliga så får man försöka åtgärda det, säger Bo Thunholm.

Den som har problem kan installera filter och också lufta vattnet.

Kajsa Norell
kajsa.norell@sr.se