Makedonskt krigstillstånd på väg

Makedoniens premiärminister antydde sent på lördagen att krigstillstånd kan komma att införas i kampen mot den albanska gerillan.
Ledande makedonska politiker och militärer samlades under kvällen för att diskutera en begäran om att parlamentet ska fatta beslut om krigstillstånd. Parlamentet är kallat till ett möte i frågan på tisdag. Under lördagen satte Makedoniens regeringsstyrkor in en kraftig artilleribeskjutning mot gränsområden i norr där albansk gerilla håller till. Det finns obekräftade uppgifter om ett tiotal döda bland civila.