Solvanor består trots cancerhot

Varningarna som utfärdats om risk för hudcancer har knappt alls påverkat människors solvanor, visar en kartläggning gjord av Stockholms läns landsting.
Solvanorna är den enda förklaring man i undersökningen kunnat finna till att antalet hudcancerfall ökat med 2-3 procent per år de senaste åren. Snabbast ökar fallen av basalcellscancer. Den hudcancerformen beräknas drabba omkring 25.000 svenskar varje år. Fler än 4000 svenskar får på ett år malignt melanom eller skivepitelcancer.