Karlstad

Alkohol- och narkotikamissbruket ökar i Karlstad

Antalet personer med alkohol- och narkotikamissbruk ökar, men antalet hemlösa i Karlstad kommer att minska i år.
Det visar en ny analys kommunen gjort.

Det är Alkohol och narkotikaavdelningen vid Arbetsmarknads - och socialförvaltningen som sedan 2003 har gjort analyser av de klienter som är aktuella vid avdelningen.
I år är det andra året som man mäter det totala antalet klienter, det vill säga också de som är föremål för råd och stödinsatser vid kommunens rådgivningsbyrå.
Den senaste undersökningen gjordes i slutet av februari och visar att det totala antalet klienter har ökat med 30 personer, från 326 till 356, jämfört med samma vecka förra året. Undersökningen visar också att det blir allt vanligare med tung narkotika bland missbrukarna.
Antalet som har heroin som huvuddrog kommer att öka med 48 procent, från 33 till 49.
Mer positivt visar analysen att antalet hemlösa ska minska i år, från 15 till 10.
De missbrukare som har eget boende och egen försörjning har ökat de senaste åren och den ökningen kommer att fortsätta.
Antalet med eget boende ökar från 185 till 205 och antalet bostadssociala kontrakt ökar från 23 till 33.