Uppmanar till hepatit c-test

Landstinget uppmanar alla som fått blodtransfusion mellan år 1965 och 1991 att testa sig för hepatit c, som är ett virus som kan orsaka leverinflammation.

Det är socialstyrelsen som rekommenderar landstingen att uppmana den här gruppen personer att testa sig. Det gäller framförallt dom som var barn under perioden. Men risken att en blodtransfusion under perioden har lett till smitta anses som liten.
Hepatit c upptäcktes först 1989 och inte förrän 1992 blev det obligatoriskt att testa blod mot hepatit c.