Beslut om Gnistan överklagas

Beslutet att lägga ner den psykiatriska avdelningen Gnistan på länssjukhuset Ryhov i Jönköping, överklagas nu till länsrätten.
De som protesterar mot att Gnistan avvecklas anser att landstinget inte förberett beslutet ordentligt och därför vill de att länsrätten river upp beslutet. Landstingsstyrelsen beslöt tidigare i våras att stänga Gnistan i sin nuvarande form, för att istället satsa på ett nytt slags socialpsykisk rehabilitering i samma lokaler.