Söderköping

Här täcks medeltidskyrkan över igen

I flera månader har de inblandade tvistat om vem som ska stå för kostnaderna för de arkeologiska utgrävningarna i Göta Kanal i Söderköping. När utgrävningarna till slut kom igång. hittade arkeologerna spår av vad man tror är en medeltida kyrka.

Man har hittat två fundament men så mycket mer hann man inte med. Idag täcktes fynden över med grus för imorgon släpps vatten på i Göta Kanal igen.

– Det är inte så mycket att se längre, konstaterar Christian Carlsson arkeolog på Länsmuseet och ansvarig för utgrävnignarna samtidigt som han täcker över de nya fynden med ännu ett lass grus.

Åtta meter från skelettfyndet
Det handlar om två ungefär en meter breda gråstensfundament som arkeologerna hittat bara åtta meter ifrån de skelett som två tonårspojkar hittade i kanalen i januari. Dessutom har man hittat ytterligare byggnadsmaterial och en gravsten med latinsk text på.

– Vi vet att kyrkan S:t Ilian har funnits och den har legat i den här delen av Söderköping. När vi fann skelettet så förstod vi att vi var väldigt nära. Det var ju en begravd man bara åtta meter från muren vi hittat nu. Det gör ju att det är väldigt troligt att det är kyrkan vi hittat.

Utgår från fundamenten
Men för att vara helt säkra på sin sak skulle arkeologerna behöva gräva mer i kanalen och frilägga delar av kanalbanken. Men det går inte nu. Imorgon släpps vattnet i kanalen på inför båtsäsongen så nu har man täckt fynden med en tjock fiberduk och grus som ska skydda fundamenten från båtpropellrar.

– Det är ett viktigt fynd för fast murverk har vi inte hittat tidigare. Det är det vi har letat efter. Nästa gång vi kommer tillbaka kan vi utgå från dem så kan vi få fram en grundplan så att vi förstår var i den här byggnaden vi befinner oss.

Utgrävningar dröjde
Skelettfyndet som nu lett fram till de nya fynden gjordes redan i januari men sedan dess har det dröjt att komma igång med utgärvningarna. Frågan har varit vem som ska betala, Göta Kanalbolag eller staten. Särskilt frustrerande har det varit att vänta eftersom vintern varit så mild och det har varit bra möjligheter att gräva i marken.

Allt som allt har arkeologerna bara varit nere i kanalen i fem dagar. Två dagar i januari i samband med att skeletten hittades och tre dagar i arpril och nu är det dags att släppa på vattnet igen.

– Det är ju tyvärr inte helt gratis att gräva men samtidigt står det i lagen att man måste skydda fornlämningar och går det inte att skydda dem så ska de grävas ut och dokumenteras. Men någon måste ju betala för grävningarna.

När arkeologerna kan komma tillbaka och gräva i kanalen vet man inte. Gruslagret som nu täcker lämningarna från den medeltida kyrkan skyddar enligt beräkningarna i ett par år.

Katarina Wahlström
katarina.wahlström@sr.se