Kvinnor hinner inte med

Arbetet hindrar både motion och fritid, främst bland kvinnor. Det visar en enkät som tidningen Arbetsliv gjort. Var tredje svarande anser att arbetet är så påfrestande att de inte hinner eller orkar sköta hemmet, eller umgås tillräckligt med familjen.
Vanligast är det bland kvinnor som jobbar inom offentlig sektor. Nästan var femte kvinna som svarade på enkäten uppger också att de inte hinner motionera på grund av sitt arbete.