Farligt utsläpp av etanolbilar vid kallstart

Bilar som körs på etanol släpper vid kalla temperaturer ut mer av vissa cancerframkallande ämnen än bensindrivna bilar. Det visar en ny studie där man jämfört utsläppen från bilar som körs på olika typer av bränslen.

– Vi har tittat vid plus 22 grader och minus 7 grader. Det man kunde se var att bland annat cancerframkallande föreningar ökar ganska mycket när man ökar inblandningen av etanol i bränslet, säger Roger Westerholm, docent i analytisk kemi vid Stockholms universitet och ansvarig för undersökningen.

Forskarna har jämfört två bilar som kan köras på både bensin och på E85, det man brukar kalla för etanol. När bilarna startas vid kalla temperaturer släpper etanolbilarna ut mer av vissa cancerframkallande ämnen än vad samma bilar gör om de körs på vanlig bensin.

Det handlar om starten, de första minuterna, innan bilarna blir varma.

Sedan tidigare är det känt att den typen av hälsoskadliga utsläpp ökar när bensindrivna bilar startas kalla på vintern, men det har inte gjorts samma typer av studier på etanolbilar.

– Jag hade kanske inte förväntat mig att det skulle öka så mycket.

Enligt er undersökning släpper etanolbilarna ut mer av de här cancerframkallande ämnena än vad bensindrivna bilar gör. Hur allvarligt tycker du att det är?

– Det är ju ingen fördel för etanolavgaser. Det man vill är ju att sänka utsläppen rent generellt. Den enklaste åtgärden man kan göra är att använda motorvärmare vid kall väderlek.

Vad händer då?

– Då sjunker de här utsläppen ganska radikalt, säger Roger Westerholm, docent i analytisk kemi vid Stockholms universitet och ansvarig för undersökningen.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se