Vetlandavatten felaktigt utpekat

Vetlanda kommun pekades i TV ut som en av kommunerna som en av de kommuner i landet som har dålig kontroll av dricksvattnet. Men det dementeras nu av kommunens miljöchef.
Mellan åren 1993-1999 har nästan 24 000 svenskar blivit sjuka av förorenat dricksvatten, enligt en undersökning som Livsmedelsverket gjort. I TV4 igår utpekades Vetlanda som en av de kommuner i landet som har dålig kontroll av dricksvattnet. - Det stämmer inte, säger Vetlandas miljöchef Sven Carlsson till Nyheterna. - Vi tar prover på vattnet varje vecka, och vi har hittills inte haft ett enda fall av magsjukeepedemier på grund av vattnet. Det Vetlanda kommun däremot inte har gjort, är en formell granskning på plats i de tjugotalet vattenverk som finns i kommunen. Men det är heller inte nödvändigt, hävdar Sven Carlsson.