Restriktionerna slog inte hårt

Restriktionerna mot landets slakterier, orsakade av mul- och klövsjukan, har inte slagit så hårt som väntat. Slakterierna har under den här tiden bara kunnat hämta djur på en gård i taget på grund av smittorisken.
Lennart Wedin, ägare till Vedins slakteri i Ullånger, har inte behövt permittera nån anställd och personalen har ställt upp och jobbat övertid för att hinna med. Lennart Wedin gör bedömningen att det finns en del djur som fått vänta på slakt, men väntar ingen anstormning när restriktionerna släpps.