Landstingsekonomi över medel

Landstinget i Västernorrland ligger över riksgenomsnittet för landstingens ekonomiska styrka. Det visar Landstingsförbundets genomgång av den ekonomiska effektiviteten som väger samman kapitaltillgång och verksamhetskostnader med framtida pensionskostnader för de anställda.