Kustfåglarna blir färre

Många av Sveriges mest kända kustfåglar har de senaste åren minskat i antal, det gäller även södra Norrland. Även vitt spridda fåglar som skrattmås och fiskmås blir färre.
Orsakerna tros vara mink, övergödning och störningar från människor. Men det finns också arter som ökar kraftigt: storskarv, havstrut och ejder. Bara längst i norr är fågelfaunan stabil. Det enligt Sveriges ornitologiska förening.