Ingen tågstrejk - avtal klart

Det blir ingen tågstrejk på tisdag. Under natten mot måndagen enades fackförbundet SEKO och arbetsgivarna i Almega om ett nytt avtal för cirka 15.000 anställda inom järnvägsbranschen.
Avtalet är ettårigt och innehåller löneökningar på cirka 3,2 procent. En arbetsgrupp tillsätts för att se över den omstridda frågan om hur tågpersonalens arbetstid ska regleras. Det varsel om strejk som hade lagts skulle ha stoppat bland annat trafiken med X2000-tågen mellan Stockholm och Göteborg och trafiken på Roslagsbanan.