Alkohol vanligt bland gravida

Var tredje gravid kvinna dricker alkohol någon gång under graviditeten. Det visar en kartläggning av alkoholvanorna hos gravida kvinnor som forskare på Berondecentrum syd vid Huddinge sjukhus har gjort.
Studien, som är den första i sitt slag, visar också att nästan var tionde kvinna som väntar barn dricker alkohol minst någon gång varje vecka under graviditeten. 573 kvinnor har ingått i studien. Forskarna betecknar resultatet som förvånande.