Rapport om mellanösternvåld klar

I den USA-ledda Mitchellkommissionen, om orsaken till våldet mellan israeler och palestinier, varnas för att striderna kan fortsätta i många år om inget görs nu. Och våldet blir svårt att stoppa om inte Israel stoppar nya bosättningar, anser rapportförfattarna.
Israel uppmanas att häva de ekonomiska stängningarna av palestinska områden. Samtidigt måste palestinerna göra klart genom konkreta aktioner att terrorism är oacceptabelt. Några fredsbevarande styrkor föreslås inte i Mitchell-rapporten. Palestinierna välkomnar rapporten, medan Israelernas reaktioner är mer splittrade.