Åsas balkonglåda med ovanligt innehåll

Denna duva har flyttat in i balkonglådan efter en längre tids samlande av små kvistar.