Gotland säkraste platsen

Gotland är den säkraste platsen att bo på för politiker ! Det visar en undersökning som gjorts av Kommunförbundet och SCB, Statistiska Centralbyrån.
17 procent av landets ledande kommunalpolitiker har blivit utsatta för våld eller hot om våld. Var femte av de hotade har funderat på att sluta som politiker. Enligt undersökningen är Gotland den säkraste platsen att bo på, ingen av dom tillfrågade politikerna här på ön har blivit hotad. Hårdast drabbat är Blekinge, där 27 procent av politikerna hotats eller drabbats av våld.