VETANETS VÄRLD, mån 12 maj

TEMA HJÄRNAN Medvetandets anatomi

I tio program kommer Vetandets värld att handla om hjärnan, och i det första programmet tar vi oss an medvetandet.

- Det är ett av de stora problemen för vetenskapen; vid sidan av universums uppkomst och livets uppkomst, säger professor Hugo Lagercrantz.

Människans medvetande har varit ett mysterium i alla tider. Aristoteles lokaliserade det till hjärtat. Först under renässansen flyttades teorierna högre upp - till hjärnan. I slutet av 1800-talet upptäcktes att nervimpulserna är elektriska och livsanden förvandlades till elektricitet.

De senaste åren har många landvinningar gjorts inom hjärnforskningen, men medvetandet är fortfarande en gåta. Hur skapas den subjektiva känslan? Kan en virtuell bebis ha ett medvetande? Varför förlorar inte människor medvetandet när man opererar bort deras hjärnbark?

Hör barnmedicinprofessorn Hugo Lagercrantz och kognitionsprofessorn Peter Gärdenfors diskutera mysteriet medvetandet.

Johan Lindahl
vet@sr.se

Några boktips för dig som vill läsa mer:

Tord Ajanki, Människan, Gud och vetenskapen – åtta forskare som förändrat vår självbild, Historiska Media 2000.

Peter Gärdenfors, Hur Homo blev sapiens – om tänkandets evolution, Nya Doxa 2000.

Hugo Lagercrantz, I barnets hjärna, Bonnier fakta 2005.

Hugo Lagercrantz (red.), Hjärnan och medvetandet, Nya Doxa 2001.

Björn Merker, Consciousness without a cerebral cortex: A challenge for neuroscience and medicine, Behavioral and brain sciences 2007;30(1):63-134.

Carl Zimmer, Soul made flesh: The discovery of the brain – and how it changed the world, New York Free Press 2004.