Mötesplats för drogbekämpning

Under den internationella drogkonferens som ägt rum i Visby, har flera forskare anmält intresse att återvända till Gotland på årliga forskarmöten.
Tanken är att Gotland då skulle kunna bli den arena där de presenterar sina forskningsresultat och dit folk reser för att lyssna. Lars Siggelin från Hassela är mycket nöjd med konferensen, men är besviken över att Gotlands kommun inte skickat deltagare för att öka kunskaperna om drogbekämpning. Lisa Stark på kommunens folkhälsoenhet säger att konferensen ansågs ha en mer internationell än lokal prägel. Folkhälsoenheten jobbar med lokalt förebyggande arbete tillsammans med skola och föreningsliv och därför prioriteras kunskap om lokala metoder för drogbekämpning, enligt Lisa Stark.