VETANDETS VÄRLD, fre 16 maj

TEMA HJÄRNAN Den tänkande kroppen

Vad har kroppen med tänkandet att göra? Är det så att kroppens uppgift bara är att bära runt på en tänkande hjärna, eller finns det funktioner och mekanismer i våra kroppar som hör ihop med medvetandet?

Man bör inte skilja tanke och handling åt säger kognitions-forskaren Jessica Lindblom, kroppen är mer än ett verktyg, och tänkandet sker inte bara inne i huvudet.

Det är en ganska ny och märklig tanke. Oftast skiljer vi på kroppsligt och andligt, intellekt och sinnlighet, mänskligt och djuriskt.

I vetandets värld möter vi förutom forskaren Jessica Lindblom också läraren i dansterapi Birgitta Härkönen, och de berättar om hur kroppsliga processer hänger ihop med vårt tänkande.

Elsa Helin
vet@sr.se