Bromölla vill lösa upp sekretess

Socialtjänsten i Bromölla vill att sekretesslagstiftningen luckras upp, enligt dansk modell.
Synpunkterna har framförts till socialdepartementet i ett brev. Polis, skola och sociala myndigheter i Danmark får diskutera sekretessbelagd information med varandra. Mia Persson, som är avdelningschef på socialtjänsten i Bromölla, tror att det gör att man tidigare upptäcker ungdomar med problem.