Lätt att köpa smuggelsprit

Tillgången på smuggelsprit i Jönköping är mycket stor. Det visar en granskning som Nyheterna har gjort.
På bara 20 minuter kom vår reporter i kontakt med flera personer som ville sälja insmugglad sprit och öl. Trots att försäljningen är olaglig så smyger inte försäljarna med sin verksamhet. Enligt den undersökning som Nyheterna gjort så verkar de flesta invånarna i Jönköping veta var och hur man får tag på den olagliga smuggelspriten.