VETANDETS VÄRLD, MÅN 19 MAJ

TEMA HJÄRNAN Bilder av hjärnan. Från hålrum till Homer Simpson.

Vetandets värld idag handlar om både gamla och nya bilder av hjärnan. Vi får bland annat vara med när vår reporter Katarina Franck gör en magnetkameraundersökning på Akademiska sjukhuset.

Undersökningar med magnetkamera har ökat enormt sedan de började användas i vården för tjugo år sedan. Med dem kan man ställa bättre diagnoser, särskilt när det gäller hjärnans sjukdomar. Men de används också mycket i forskning för att förstå vad som händer i hjärnan när vi tänker och känner.

Men vad säger bilderna egentligen och hur skiljer sig vår bild av hjärnan från den människor hade för flera hundra år sedan? Vi träffar bland annat vetenskapshistorikern Isabelle Dussauge som forskat om magnetkamerans historia i Sverige. Hon menar att bilden vi har av hjärnan är föränderlig och säger mycket om den tid och kultur vi lever i.

Katarina Franck
vet@sr.se