Orättvis uppfostran

Hur man uppfostras beror på om man är pojke eller flicka. Det anser 200 åttaåringar i Trestadsområdet som ingått i en forskningsstudie. Emma Sorbring är forskare vid högskolan i Vänersborg och har tittat närmare på hur barn tror att föräldrarna uppfostrar dem.