Falköping

Dubbelt utsatta ska få bättre hjälp

Var tredje kvinna med funktionsnedsättning är utsatt för våld och övergrepp. Nu ska kommunanställda i Falköping få ökad kunskap om de här problemen.

- Det är viktigt att personal vågar och kan upptäcka våldet säger Denise Cresso som arbetar på utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt som utbildare.

Hot, våld och sexuella trakasserier drabbar kvinnor med funktionsnedsättning i lika hög grad som kvinnor generellt.

Trots att många av kvinnorna ofta har kontakt med kommunens olika verksamheter så är det svårt att få det stöd som de behöver och har rätt till berättar Denise Cresso.

- De här kvinnorna är oftast mer utsatta eftersom de har nära kontakt med fler personer som kan vara förrövare. Exempelvis vårdpersonal och färdtjänstchafförer.

Hur gör man?
- Många av regionens kommuner saknar riktlinjer om hur man ska agera när kvinnor med funktionedsättningar blir våldutsatta, berättar Denise Cresso.

I Falköping ska anställda nu får ökade kunskaper om hur våld mot funktionsnedsatta kvinnor kan förhindras.

- Personalen ska få baskunskaper som gör att också personalen känner sig tryggare. Ska få kunskap om hur man kan upptäcka problemen och vad man gör när någon blivit utsatt, berättar kvinnosamordnaren i kommunen Jurgita Marmefelt.