Norrbotten

Lekplatserna är inte öppna för alla

Lekplatsen är viktig för barns möjlighet att hitta och träffa kompisar. Men barn med funktionsnedsättningar går ofta miste om den möjligheten eftersom lekplatserna inte är tillgängliga för dom. Maria Prellwitz, lektor vid Luleå tekniska universitet, har studerat lekplatser i hela Norrland och resultatet är nedslående.

I sin avhandling har Maria Prellwitz bland annat undersökt hur barn, föräldrar och assistenter ser på lekplatser. Studien visar att handikappanpassade lekplatser inte var något som man tänkt på från kommunens sida. Bristande kunskap och bristande ekonomi ansågs som bidragande orsaker till den begränsade tillgängligheten.

- Min studie visar att i Norrland är det mindre än en procent av lekplatserna som är tillgängliga för barn med funktionshinder, säger Maria Prellwitz.

Hon har intervjuat barn med och utan funktionsnedsättningar och svaren skiljer sig markant.

Barnen utan funktionsnedsättning beskriver lekplatsen som en mötesplats och ett ställe där man leker och lär känna nya kompisar. Barnen med funktionsnedsättning beskriver snarare lekplatsen som ett ställe man undviker, men också att lekplatsen skapar en känsla av utanförskap och beroende till en vuxen.

- Om man kom på lekplatsen var allt så besvärligt att man verkligen känner sig annorlunda. Barn har uppgett att dom kunnat ta sig med rullstolen fram till lekplatsen, men sen varit tvungen att krypa. Då är det ingen som tror att man är åtta år, berättade en flicka, säger Maria Prellwitz.

Hon berättar också om en annan flicka som berättat om att hon suttit på en gunga, och att ett annat barn hade satt sig i gungan bredvid och talat med henne.

- Det var något stort för henne, men det hade bara hänt en gång, säger Maria Prellwitz.

Ellika Nilsson, SR Norrbotten